Знаменити Милићевићи

Знаменити Милићевићи

Расељавањем Милићевића у разне крајеве, временом је настало разуђено братство, које је у прошлим вековима, у бројним политичким и економским кризама дало значајан допринос слободи и развоју српског народа у различитим сферама. У том доприносу су се посебно истакле поједине личности из братства Милићевића, које су дали значајан печат историјској и духовној сфери, као и научном и умјетничком стваралаштву. Међу бројним знаменитим личностима наша пажња је усмерена на истакнуте појединце који су се доказали патриотизмом, јунаштвом, духовношћу, доброчинством и стваралаштвом.