Чланство у Удружењу

Чланство у Удружењу

Чланство у Удружењу је добровољно и представља израз припадности породици и Братству Милићевић. Удружење сачињавају редовни, придружени и почасни чланови.

Ко су редовни чланови?

Редовни чланови су физичка лица презимена Милићевић.

Ко су придружени чланови?

Придружени чланови су физичка лица потомци редовних чланова, а не носе презиме Милићевића.

Како се постаје члан?

Редовни или придружени члан Удружења постаје физичко лице које испуњава претходне споменуте услове подношењем приступнице и изјавом о прихватању програмских циљева и Статута Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити члан Удружења уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Малолетна лица се не бирају у органе Удружења.

Ко су почасни чланови?

Почасни чланови Удружења могу бити истакнуте личности и угледни појединци. Статус почасног члана може бити додељен и сваком другом физичком лицу због изузетног доприноса раду Удружења.

Почасни члан Удружења постаје физичко лице изабрано од стране Савета Удружења на образложен предлог Председника Удружења, као и једног или више надлежних локалних органа Удружења.

Како се прекида чланство?

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због непоштовања одредаба овог Статута и повреде и нарушавања угледа Удружења или злоупотребе Удружења ради остваривања личних или политичких циљева.

Чланство у Удружењу није ограничено по броју, месту рођења и становања.