Документи Удружења

Документи Удружења

Пословник o раду Скупштине

 

Погледај документ


 

Програм Братства Милићевића

 

Погледај документ


 

Статут Братства Милићевића

 

Погледај документ


 

Упис у регистар лица Републике Српске

 

Погледај документ


 

Упис у АПР Републике Србије

 

Погледај документ


 

План Издаваштва

 

Погледај документ


 

План и програм надзора над радом органа Удружења Братства Милићевића за 2017/2018 годину

 

Погледај документ


 

План и програм рада Удружења за 2017/2018 годину

 

Погледај документ